boçça

boçça

Bohça.


boçça

Koyunlarda görülen bir çeşit hastalık.


boçça

Bütçe.


boçça

Yabanî badem.


boçça

Çam ağacı veya topraktan yapılmış küçük testi, yuvarlak, kulpsuz testi.


boçça, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'ç', 'ç', 'a', şeklindedir.
boçça kelimesinin tersten yazılışı aççob diziliminde gösterilir.