boğazı kısa

boğazı kısa

Sır tutmayan, düşündüğünü saklayamayan.


boğazı kısa için benzer kelimeler


boğazı kısa, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'ğ', 'a', 'z', 'ı', ' ', 'k', 'ı', 's', 'a', şeklindedir.
boğazı kısa kelimesinin tersten yazılışı asık ızağob diziliminde gösterilir.