boğmaca dirikılı

boğmaca dirikılı Fr. Bacillus pertussis

boğmaca dirikılı için benzer kelimeler


boğmaca dirikılı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'ğ', 'm', 'a', 'c', 'a', ' ', 'd', 'i', 'r', 'i', 'k', 'ı', 'l', 'ı', şeklindedir.
boğmaca dirikılı kelimesinin tersten yazılışı ılıkirid acamğob diziliminde gösterilir.