boh

boh

Soğanın ince, yeşil kısmı.


boh

Dışkı


boh için benzer kelimeler


boh, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'h', şeklindedir.
boh kelimesinin tersten yazılışı hob diziliminde gösterilir.