“boiffin” kıldamı

“boiffin” kıldamı Fr. Boiffin (opération)

“boiffin” kıldamı için benzer kelimeler


“boiffin” kıldamı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, “ harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, '“', 'b', 'o', 'i', 'f', 'f', 'i', 'n', '”', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'd', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
“boiffin” kıldamı kelimesinin tersten yazılışı ımadlık ”niffiob“ diziliminde gösterilir.