bolluk çelişkisi

bolluk çelişkisi

bk. King yasası


bolluk çelişkisi için benzer kelimeler


bolluk çelişkisi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'l', 'l', 'u', 'k', ' ', 'ç', 'e', 'l', 'i', 'ş', 'k', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
bolluk çelişkisi kelimesinin tersten yazılışı isikşileç kullob diziliminde gösterilir.