bölü

bölü

a. mat. 1. Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işaretlerinin okunuşu, taksim: “a/b” anlatımı, “a bölü b” diye okunur. 2. Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu: “a/b” kesri “a bölü b” diye okunur.


bölü Fr. Discrimen
bölü

Böyle


...bölü.. Osm. taksim..

(matematik)


bölü için benzer kelimeler


bölü, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ö', 'l', 'ü', şeklindedir.
bölü kelimesinin tersten yazılışı ülöb diziliminde gösterilir.