“bond” kıldamı

“bond” kıldamı Fr. Bond (opération de)

“bond” kıldamı için benzer kelimeler


“bond” kıldamı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, “ harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, '“', 'b', 'o', 'n', 'd', '”', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'd', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
“bond” kıldamı kelimesinin tersten yazılışı ımadlık ”dnob“ diziliminde gösterilir.