Borda çift tartı metodu

Borda çift tartı metodu Fr. méthode de la double pesé de Borda

(fizik)


Borda çift tartı metodu için benzer kelimeler


Borda çift tartı metodu, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'o', 'r', 'd', 'a', ' ', 'ç', 'i', 'f', 't', ' ', 't', 'a', 'r', 't', 'ı', ' ', 'm', 'e', 't', 'o', 'd', 'u', şeklindedir.
Borda çift tartı metodu kelimesinin tersten yazılışı udotem ıtrat tfiç adroB diziliminde gösterilir.