boş gezenin boş kalfası

boş gezenin boş kalfası

işsiz güçsüz dolaşan (kimse): “Oraya daha çok boş gezenin boş kalfası emekliler ya da ağırbaşlı orta yaşlılar giderdi.” -H. Taner.


boş gezenin boş kalfası için benzer kelimeler


boş gezenin boş kalfası, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'ş', ' ', 'g', 'e', 'z', 'e', 'n', 'i', 'n', ' ', 'b', 'o', 'ş', ' ', 'k', 'a', 'l', 'f', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
boş gezenin boş kalfası kelimesinin tersten yazılışı ısaflak şob ninezeg şob diziliminde gösterilir.