boşaltım

boşaltım

a. 1. Boşaltma işi. 2. Sistemlerin çalışabilmesi için sürekli olarak gereken boşaltma işlemleri. 3. biy. Sindirimden sonra bağırsaklarda kalan posanın, idrar torbasındaki idrarın ve ter, tükürük, sümük vb. salgıların vücuttan dışarı atılması, ifrağ.


boşaltım Fr. Catarsie
boşaltım Fr. Évidement
boşaltım Fr. Exentération
boşaltım Fr. Dégorgement
boşaltım İng. excretion

Hayvan ve bitkilerde metabolizma artığı olan zararlı maddelerin organizmadan dışarı atılması. Ekskresyon.


boşaltım, boşaltı Osm. ifrağ

(biyoloji)


boşaltım İng. excretion

Sindirilemeyen maddelerle, metabolizma atıklarının anüs, idrar kanalı, solungaçlar ve deri gibi çeşitli yollarla katı, sıvı ve gaz formlarında atılması olayı.


boşaltım Osm. Tahliye
boşaltım İng. evacuation

işleyim: Yeryağı arıtma işleminden sonra birikimlik ya da arındırma aygıtında kalan ürün, tepkin, çamur vb.nin alınması.


boşaltım İng. excretion

(karşılık: ekskresyon), (Lat. ex = dışarı, Lat. cernere = elemek): Zararlı maddelerin bir organizmadan dışarı atılması.


boşaltım için benzer kelimeler


boşaltım, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'ş', 'a', 'l', 't', 'ı', 'm', şeklindedir.
boşaltım kelimesinin tersten yazılışı mıtlaşob diziliminde gösterilir.