“bouilly” kıldamı

“bouilly” kıldamı Fr. Bouilly (opération de)

“bouilly” kıldamı için benzer kelimeler


“bouilly” kıldamı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, “ harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, '“', 'b', 'o', 'u', 'i', 'l', 'l', 'y', '”', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'd', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
“bouilly” kıldamı kelimesinin tersten yazılışı ımadlık ”ylliuob“ diziliminde gösterilir.