“braquehaye” köngülü

“braquehaye” köngülü Fr. Braquehaye (théorie de)

“braquehaye” köngülü için benzer kelimeler


“braquehaye” köngülü, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, “ harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, '“', 'b', 'r', 'a', 'q', 'u', 'e', 'h', 'a', 'y', 'e', '”', ' ', 'k', 'ö', 'n', 'g', 'ü', 'l', 'ü', şeklindedir.
“braquehaye” köngülü kelimesinin tersten yazılışı ülügnök ”eyaheuqarb“ diziliminde gösterilir.