“briquet” kankıranı

“briquet” kankıranı Fr. Briquet (gangrène de), gangrène des extrémités bronchiques dilatés

“briquet” kankıranı için benzer kelimeler


“briquet” kankıranı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, “ harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, '“', 'b', 'r', 'i', 'q', 'u', 'e', 't', '”', ' ', 'k', 'a', 'n', 'k', 'ı', 'r', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
“briquet” kankıranı kelimesinin tersten yazılışı ınarıknak ”teuqirb“ diziliminde gösterilir.