BU ile başlayan kelimeler

BU ile başlayan veya başında BU olan kelimeler 2708 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

bu aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. bu anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre BU ile başlayan kelimeler

25 harfli

bu sıcağa kar mı dayanır?, bugün bana ise yarın sana, buğday değirmen kalıntısı, bul ve değiştir sihirbazı, bulaşıcı bodurluk sendomu, bulaşıcı çiftleşme tümörü, bulaşıcı kısrak metritisi, Bulgaristan Köylü Partisi, bulgu belgesi verme hakkı, burnu Kafdağı´nda (olmak), burnuna karıncalar dolmak, Butler ve Moffitt yöntemi

24 harfli

bukanak boğun başalakçıl, bulamaçsal kızıl damarlı, bulaşıcı gastroenteritis, bulaşkan yangı kamçılısı, Bulgaristan Bağımsızlığı, bulgu belgesini tümleyen, bulgu belgesinin düşmesi, bulgu belgesinin yokluğu, buncılayın, (muncılayın), bundan iyisi can sağlığı, bunuñ bigi, (bunuñ gibi), burnundan kıl aldırmamak, burnunun dibine sokulmak, burnunun direği sızlamak, burnunun direğini kırmak, Burridge Guerre sınaması, burun boynuzcuk keseklem, burun ucu abraş nişaneli, buyurun cenaze namazına!

23 harfli

buğdaygil yeşil yemleri, bulaşıcı burun akıntısı, bulaşıcı protein etkeni, bulgu belgeli teknikler, bulgu belgesine elkoyma, bulgu belgesini aktarma, bulgu belgesinin biçimi, bulgu belgesinin tutusu, bulgucunun özel hakları, bulguların sergilenmesi, bulunmama (bulunmazlık), Bunyakovski eşitsizliği, burnunu toprağa sürtmek, burnunun ucunu görmemek, buyruklusuna yazılı çek, buzağıların inappetenzi, buzağıların indigesyonu, buzul akarsu tortulları

22 harfli

budala buzağı sendromu, budanmış beklenen süre, buğday embriyo küspesi, buharlaşma gizli ısısı, Buhler bebek ölçerleri, bukağılık deri yangısı, bulamaçsal kızıl damar, bulaşıcı trakeobronşit, bulaşımcıl tinciklenim, bulgu belgesi harçları, bulgu belgesine elatma, bulgulardan yararlanma, bulunmama, bulunmazlık, bulutumsu dejenerasyon, bumbar çöpül eğrekleri, burnu (bile) kanamamak, burnu yere düşse almaz, burnunun yeli kırılmak, burulma yaylı askılama, burun deliği yapışması, burun efirmeççil yalım, ...

21 harfli

Bucanetes githagineus, Budapeşte Ayaklanması, buğa taşağı dirimgisi, bukacıl salgı azalımı, bulamaçlı kızıl damar, bulaşıcı miksomatozis, bulaşık makinesi tuzu, Bulgar-Yunan İttifakı, bulgu belgesi hakları, bulgu belgesini bozma, bulgucuyu anma ilkesi, bulguyu değerlendirme, bulucuyu ödüllendirme, burnu çenesine değmek, burun daralma sesleri, Buttes-Chaumont okulu, buyruğu altına girmek, buyruldu, (buyuruldu), buzağı başlangıç yemi, buzağıların timpanisi, buzdolabına kaldırmak

20 harfli

Bucorvus abyssinicus, budunbilim atlasları, bugün git, yarın gel, buğa badağı uyanğısı, buğday hasılı silajı, Buhara Özbek Hanlığı, buharlaştırıcı aygıt, buharlaştırılmış süt, bulaştırıcı açıklama, bulaştırıcı parçacık, bulbo üretral bezler, Bulgaristan Türkleri, bulgu belgeli üretim, bulgu belgesi parası, bulgu belgesi süresi, bumbarsal kara kezik, bumbarsal kavuşturum, Bunsen-Roscoe yasası, burçlar takımyıldızı, burgu kuyusu basıncı, burgu kuyusu bölgesi, ...

19 harfli

Bucco macrorhynchus, budaksılı diricikçe, buğakçıl kuş palazı, buğday açık rastığı, buğday embriyo yağı, buğday enteropatisi, buğdaygil kavuzları, buğu aktarma bölümü, buğu emlemi yoldamı, bukak yalpım ölçüsü, Bulgar Ortodoksluğu, bulgu belgesi iyesi, bulgucu bağışıklığı, bulguları bölümleme, bulup da bursalamak, buluttan nem kapmak, bumbarsal ağızlatım, burgaç akımı yitiği, burgaç-teke karşıtı, burgumsu kamçılılar, Burma kutsal kedisi, ...

18 harfli

Bubalis buselaphus, Bubalus buselaphus, bucak bucak aramak, bucak bucak kaçmak, Bucephala clangula, Buceros rhinoceros, budaksılı dirikçik, buğak çevirgelenti, buğaz yelken yapım, buğday embriyo unu, buğulu yağ giderme, buharlaşma noktası, buharlı sıkıştırma, buka salgı azalımı, bulamaçsal damarca, bulanık zincirleme, bulanıklaştırılmak, bulaşıcı enteritis, bulaşıcı epitelyom, bulaşıcı serözitis, bulaşım karşıncısı, ...

17 harfli

Buckingham Sarayı, budanmış bağlaşım, budunsal ruhbilim, bugünden tezi yok, bugünlük yarınlık, buğday yemlik unu, buka salgısızlığı, bukkofarenks zarı, bulandırılabilmek, bulanık şişkinlik, bulanıklaştırılma, bulanıklık tekeri, bulaşıcı agalaksi, bulaşıcı hastalık, bulaşık deterjanı, bulaşık suyu gibi, bulaşımsız eşinik, bulbospinal yolak, Bulgar Egzarhlığı, Bulgar Patrikliği, bulgur püskürmesi, ...

16 harfli

budanmış Hermite, budun bencilliği, bufalo tatarcığı, Buffelus bubalus, buğazına işlemek, buğdasını dutmak, buğday germ yağı, buğday karıncası, buğday küllemesi, buğdaycıl bülbül, buğu örtü bölümü, buhar kurutucusu, buhar türbinleri, buharlaşma ısısı, buhrana tutulmak, bukağılayabilmek, bukağu, (bukağı), bukanak keseklem, bukanak yamalamı, bukanak-tarakçıl, bukuksal yürekçe, ...

15 harfli

bu minval üzere, bucakta oturmak, budalalaştırmak, budalalık etmek, budama derecesi, budamlı türetme, budunsal birlik, bugaz yalımcığı, bugünden yarına, bugünlü yârınlı, buğaz yapşak ur, buğday germ unu, buğday özü yağı, buğday solucanı, buharlaşabilmek, buharlaşıvermek, buharlı ısıtıcı, buhran geçirmek, buka yıvgalayan, buka yogunlanım, buka-kovamsıcıl, ...

14 harfli

Buchner hunisi, budak makinesi, budaklandırmak, budalalaştırma, budama noktası, budun bilimsel, buğarsak olmak, buğday benizli, buğday kılçığı, buğday rastığı, buğday sürmesi, buğdaysı meyve, buğdaysı tohum, buğdaysı yemiş, buğulanabilmek, buğulanıvermek, buğulaşma hızı, buğulaşmaölçer, buğulu bırakım, buğulu kaplama, buğusu üstünde, ...

13 harfli

bu haysiyetle, Bubalis caama, Bubalus arnea, Bubalus caama, Bubiyan Adası, Bubulcus ibis, Bucephaloides, budak delgisi, budak matkabı, budaklandırma, budun betimci, budun bilimci, Bufo calamita, Bufo vulgaris, bugünkü değer, bugünkü günde, buğaya gelmek, buğaz baskısı, buğday böceği, buğday çiçeği, buğday güvesi, ...

12 harfli

bu dükeliyle, bucak ölçümü, buçuk vermek, buçukluyazma, budak çürüğü, budak deliği, Budakdoğanca, budalacasına, budalalaşmak, budanabilmek, budatabilmek, budayabilmek, budayıvermek, budun betimi, budun bilimi, budunbilimci, Buff hindisi, Bufo marinus, Bufo viridis, Bufocalamita, bugüne bugün, ...

11 harfli

bu bakımdan, bu cümleden, bu kabîlden, bu merkezde, bu seferlik, bu takdirde, bubi tuzağı, bucak bucak, bucak ölçer, Bucakşehler, Bucerotidae, bucur bucur, budağlanmah, budaklanmak, budaklanmış, budalalaşma, budanabilme, budatabilme, budayabilme, budayıverme, bugün yarın, ...

10 harfli

bu gidişle, bu meyanda, bu misilli, bu resmile, bu yanadan, buber beni, bucak damı, bucak dibi, bucak üstü, Bucakkışla, bucurlamah, budaklamak, budaklanık, budaklanım, budaklanma, budaklantı, Budakpınar, budunbetim, budunbilim, bufotoksin, bugünlerde, ...

9 harfli

bu açıdan, bu dükeli, bu düzene, bu kesime, bu yönden, bu yüzden, buas çiri, Bubo bubo, Bucakalan, Bucakdere, bucalamak, buclanmak, buçuklağa, buçuklağı, Buçuktepe, Buda dinî, budak özü, Budakdere, Budakdüzü, Budakören, budalalık, ...

8 harfli

bu arada, bu denli, bu dönüş, bu gadan, bu gözle, bu gulen, bu halli, bu kabîl, bu kadak, bu kadar, bu karan, bu kerez, bu keste, bu resme, bu sefer, bu takım, bu türlü, bu üzere, bubaştan, bubeççik, Bucakköy, ...

7 harfli

bu asıl, bu döne, bu gala, bu kaaz, bualmak, bubaçça, bubaçya, bubahca, bubalık, bubaşca, bubaşça, bubatça, bubecce, bubeççe, bubeçye, bubehçe, bubeşce, bubeşça, bubeşçe, bubetçe, bubilik, ...

6 harfli

bu ara, bu dam, bu gez, bu kes, bu ket, bu yer, bu yol, bu yun, bu'ğız, bualış, buanak, buasah, buasak, buazak, bucuca, bucula, buçuça, buçula, buçuna, budala, budama, ...

5 harfli

buaça, buarı, bubaş, bubeş, bubik, bubuh, bubul, bubuş, bucag, bucağ, bucak, bucek, bucud, bucuk, bucur, bucut, buçka, buçuh, buçuk, buçut, budaç, ...

4 harfli

buat, buaz, buba, bube, bubo, bubu, buca, bucu, buçu, buda, bude, bûdî, BUDR, budu, buez, buğa, buği, buğu, buğz, buji, buka, ...

3 harfli

bua, buç, bud, buf, bug, buğ, buh, buk, bul, bum, buñ, bur, bus, buş, but, buy, buz

2 harfli

bu

Kelime Ara