“buhl” tüzüğü

“buhl” tüzüğü Fr. Buhl (loi de)

“buhl” tüzüğü için benzer kelimeler


“buhl” tüzüğü, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, “ harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, '“', 'b', 'u', 'h', 'l', '”', ' ', 't', 'ü', 'z', 'ü', 'ğ', 'ü', şeklindedir.
“buhl” tüzüğü kelimesinin tersten yazılışı üğüzüt ”lhub“ diziliminde gösterilir.