bükrü

bükrü Fr. Entortillé
bükrü

Kambur.


bükrü

Kambur, eğri: Beli bükrü bir adamdı.


bükrü, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ü', 'k', 'r', 'ü', şeklindedir.
bükrü kelimesinin tersten yazılışı ürküb diziliminde gösterilir.