bükün

bükün

a. db. Dil bilgisi görevleri ve yapı bakımından, kelime köklerinin başında, içinde veya sonunda türlü değişikliklerin olması, insiraf.


bükün Fr. Jarret
bükün Osm. insıraf

Bükünlü diller denilen bir takım dillerde, gramatikal çeşitler meydana getirmek üzere, kelimelere takılır getirilme özelliği (BÜKÜNLÜ, BÜKÜNGEN, Münsarif, Fléchi, Flexionnelr Flexible).bk. İçbükün.


bükün İng. flection

Gramer görevleri ve yapı bakımından, sözcük köklerinin başında, içinde veya sonunda çeşitli değişikliklerin meydana gelmesi: Samî ve Hint-Avrupa dillerinde olduğu gibi.


bükün

Bükülme izi, büküm yeri.


bükün için benzer kelimeler


bükün, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ü', 'k', 'ü', 'n', şeklindedir.
bükün kelimesinin tersten yazılışı nüküb diziliminde gösterilir.