büküş

büküş

a. Bükme işi: “Her büküşünde yaradan koyu, kalın bir kan tabakası kabarıyordu.” -R. H. Karay.


büküş

Dönemeç


büküş

Köşe.


büküş

1. bk. bük (III)-1. 2. bk. bük (III)-3.


büküş

1. Kulakları ne büyük ne de küçük olan keçi. 2. Kulakları içine eğri olan insan veya hayvan.


büküş

Eğrilmeye hazırlanmış pamuk fitillerinin sekiz on tanesinden yapılan deste.


büküş

Pamuğun ip durumuna gelmeden önceki durumu.


büküş için benzer kelimeler


büküş, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ü', 'k', 'ü', 'ş', şeklindedir.
büküş kelimesinin tersten yazılışı şüküb diziliminde gösterilir.