bünyevi işsizlik

bünyevi işsizlik

bk. yapısal işsizlik


bünyevi işsizlik için benzer kelimeler


bünyevi işsizlik, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ü', 'n', 'y', 'e', 'v', 'i', ' ', 'i', 'ş', 's', 'i', 'z', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
bünyevi işsizlik kelimesinin tersten yazılışı kilzisşi iveynüb diziliminde gösterilir.