bürçek

bürçek

Saç, kâkül, zülüf.


bürçek

Yanağa düşen saç.


bürçek

bk. pürçek


bürçek için benzer kelimeler


bürçek, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ü', 'r', 'ç', 'e', 'k', şeklindedir.
bürçek kelimesinin tersten yazılışı keçrüb diziliminde gösterilir.