Burgaç akım yitimi

Burgaç akım yitimi Fr. Pertes par tourbillon

Burgaç akım yitimi için benzer kelimeler


Burgaç akım yitimi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'u', 'r', 'g', 'a', 'ç', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'm', ' ', 'y', 'i', 't', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
Burgaç akım yitimi kelimesinin tersten yazılışı imitiy mıka çagruB diziliminde gösterilir.