BUY ile başlayan kelimeler

BUY ile başlayan veya başında BUY olan kelimeler 118 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

buy aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. buy anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre BUY ile başlayan kelimeler

24 harfli

buyurun cenaze namazına!

23 harfli

buyruklusuna yazılı çek

21 harfli

buyruğu altına girmek, buyruldu, (buyuruldu)

19 harfli

buyruğunda bulunmak

17 harfli

buyruklar mantığı, buyuran, buyurucu, buyurucu kurallar

16 harfli

buynuzlu eyrende, buyruğunda olmak, buyrultu defteri, buyuruk buyurmak

15 harfli

buyruğu yürümek, buyruk geçirmek, buyursamalı kip, buyurum cümlesi

14 harfli

buyruğa yazılı, buyurganlaşmak, buyuruk sürmek

13 harfli

buyruğınlayın, buyruk dutmak, buyruk geçmek, buyruk kurumu, buyruk sınmak, buyruk tutucu, buyurganlaşma, buyuru gelmek, buyurucu töre, buyuruk itmek, buyuruk sımak, buyuruñ itmek

12 harfli

buyruk eyesi, buyruk kural, buyurabilmek, buyurum kipi

11 harfli

buyruk kulu, buyrukçuluk, buyur almak, buyur etmek, buyurabilme, buyurganlık, buyuruculuk

10 harfli

buyan dibi, buyda biti, buyurganca, buyurulmak

9 harfli

buydurmak, Buyrukalp, Buyrukata, Buyrukbay, Buyrukhan, buyrulmak, Buyuransu, Buyuretti, buyuruldu, buyurultu

8 harfli

buyalacı, buydurma, buyırmak, buynuzlu, buyrukçu, buyruklu, buyrulma, buyrultu, buyrumcu, buyruntu, buyuhmah, buyurdum, buyurgan, buyurmak, buyurucu

7 harfli

buy otu, buy udu, buyanni, buyumah, buyumak, buyuntu, buyurma, buyurtu, buyuruk, buyuşuk

6 harfli

buydal, buydar, buyday, buydey, buydiy, buyide, buymak, buymuk, buynaz, buynuz, buyrak, buyruğ, buyruk, buyulu, buyur!, buyuru, buyyon

5 harfli

buyañ, buyaz, buyda, buyde, buydu, buyık, buyle, buylu, buyma, buyol, buyor, buyot, buyru, buyuh, buyuk, buyum, buyuz

4 harfli

buyâ, buyu

3 harfli

buy

Kelime Ara