büyükçe özlekler uzayı

büyükçe özlekler uzayı İng. maximal ideal space

A Banach cebiri için A dan C ye sıfıra özdeş olmayan tüm cebirsel benzeryapı dönüşümlerinden oluşan uzay. Anlamdaş. dayanak uzayı.


büyükçe özlekler uzayı için benzer kelimeler


büyükçe özlekler uzayı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ü', 'y', 'ü', 'k', 'ç', 'e', ' ', 'ö', 'z', 'l', 'e', 'k', 'l', 'e', 'r', ' ', 'u', 'z', 'a', 'y', 'ı', şeklindedir.
büyükçe özlekler uzayı kelimesinin tersten yazılışı ıyazu relkelzö eçküyüb diziliminde gösterilir.