büzen

büzen Fr. Corrugateur
büzen Fr. Stégnotique
büzen

Tane tane yağan kar.


büzen için benzer kelimeler


büzen, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ü', 'z', 'e', 'n', şeklindedir.
büzen kelimesinin tersten yazılışı nezüb diziliminde gösterilir.