büzüğü sıkı

büzüğü sıkı

Gözüpek.


büzüğü sıkı için benzer kelimeler


büzüğü sıkı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ü', 'z', 'ü', 'ğ', 'ü', ' ', 's', 'ı', 'k', 'ı', şeklindedir.
büzüğü sıkı kelimesinin tersten yazılışı ıkıs üğüzüb diziliminde gösterilir.