cadaloz

cadaloz

sf. 1. Çok konuşan, huysuz ve şirret (kadın). 2. Çirkin, yaşlı (kadın).


cadaloz

Cömert, yiğit, becerikli


cadaloz

1. bk. cadalos-1. 2. Bilgili, duygulu. 3. Haylaz, yaramaz.


cadaloz

Haylaz, yaramaz.


cadaloz

Adi; gürültülü, dedikoducu kimse; kaynana


cadaloz

Türk kuklasında üvey ana tipi.

Kuk): Üvey anne tipi.


cadaloz için benzer kelimeler


cadaloz, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'a', 'd', 'a', 'l', 'o', 'z', şeklindedir.
cadaloz kelimesinin tersten yazılışı zoladac diziliminde gösterilir.