çağır, (çakır (I))

çağır, (çakır (I))

Şarap


Çağır Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. Şıra. 2. Çakır. 3. Dar yol, küçük yol.


çağır, (çakır (I)) için benzer kelimeler


çağır, (çakır (I)), 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', ',', ' ', '(', 'ç', 'a', 'k', 'ı', 'r', ' ', '(', 'I', ')', ')', şeklindedir.
çağır, (çakır (I)) kelimesinin tersten yazılışı ))I( rıkaç( ,rığaç diziliminde gösterilir.