çağrışım ilişkileri

çağrışım ilişkileri

Kelimelerin ses ve şekil yapıları, çekimleri, aynı kökten gelen türevleri ile anlam ve kavram yakınlığı bakımından bağlı oldukları çağrışım ilişkileri: Yazdırma kelimesinin ses yapısı bakımından kazdırma, azdırma; şekil yapısı bakımından kaldırma, yardırma, durdurma; aynı kökten gelen çekim ve türevleri bakımından yazdırmak, yazdıracak, yazdırdı; anlam ve kavram yakınlığı bakımından kaydetme, kaydettirme, dikte ettirme kelimeleri ile olan çağrışım ilişkileri gibi.


çağrışım ilişkileri için benzer kelimeler


çağrışım ilişkileri, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'ğ', 'r', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', ' ', 'i', 'l', 'i', 'ş', 'k', 'i', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
çağrışım ilişkileri kelimesinin tersten yazılışı irelikşili mışırğaç diziliminde gösterilir.