çağrışım ilişkisi

çağrışım ilişkisi

bk. İm dizisi ilişkisi.


çağrışım ilişkisi için benzer kelimeler


çağrışım ilişkisi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'ğ', 'r', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', ' ', 'i', 'l', 'i', 'ş', 'k', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
çağrışım ilişkisi kelimesinin tersten yazılışı isikşili mışırğaç diziliminde gösterilir.