cahile söz (veya laf) anlatmak, deveye hendek atlatmaktan güçtür (veya zordur)

cahile söz (veya laf) anlatmak, deveye hendek atlatmaktan güçtür (veya zordur)

“ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın deve hendekten atlatılamaz, cahile söz anlatmak bundan da zor bir şeydir” anlamında kullanılan bir söz.


cahile söz (veya laf) anlatmak, deveye hendek atlatmaktan güçtür (veya zordur) için benzer kelimeler


cahile söz (veya laf) anlatmak, deveye hendek atlatmaktan güçtür (veya zordur), 78 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'a', 'h', 'i', 'l', 'e', ' ', 's', 'ö', 'z', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'l', 'a', 'f', ')', ' ', 'a', 'n', 'l', 'a', 't', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', 'd', 'e', 'v', 'e', 'y', 'e', ' ', 'h', 'e', 'n', 'd', 'e', 'k', ' ', 'a', 't', 'l', 'a', 't', 'm', 'a', 'k', 't', 'a', 'n', ' ', 'g', 'ü', 'ç', 't', 'ü', 'r', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'z', 'o', 'r', 'd', 'u', 'r', ')', şeklindedir.
cahile söz (veya laf) anlatmak, deveye hendek atlatmaktan güçtür (veya zordur) kelimesinin tersten yazılışı )rudroz ayev( rütçüg natkamtalta kedneh eyeved ,kamtalna )fal ayev( zös elihac diziliminde gösterilir.