çaka

çaka

Gösteriş, caka.


çaka

İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun.


çaka

Çakı, bıçak.


çaka İng. pittsburg lock

Köşede yapılan bir kenet çeşidi, (bk. Şek. 5)


çaka, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'k', 'a', şeklindedir.
çaka kelimesinin tersten yazılışı akaç diziliminde gösterilir.