çakı

çakı

a. 1. Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı: “İki çocuk tahta saplı bir çakı ile kollarını çizdiler.” -Ö. Seyfettin. 2. Denizçakısı.


çakı

Balık yavrusu.


çakı

Atların, bol çayırlı bir yerde, ayaklarına bağlı ipin ucundaki demir kazığı yere çakarak otlatılması: Göğünü alsın diye atı çakıya yolladım.


çakı

Şimşek.


çakı İng. knife

Yumuşak maddeleri kesmekte kullanılan aygıt.


çakı için benzer kelimeler


çakı, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'k', 'ı', şeklindedir.
çakı kelimesinin tersten yazılışı ıkaç diziliminde gösterilir.