çakıldu, (çakırdı)

çakıldu, (çakırdı)

Şakırtı, takırtı


çakıldu, (çakırdı) için benzer kelimeler


çakıldu, (çakırdı), 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'k', 'ı', 'l', 'd', 'u', ',', ' ', '(', 'ç', 'a', 'k', 'ı', 'r', 'd', 'ı', ')', şeklindedir.
çakıldu, (çakırdı) kelimesinin tersten yazılışı )ıdrıkaç( ,udlıkaç diziliminde gösterilir.