cakılı

cakılı

Kargaya benzeyen, eti yenen bir kuş, karatavuk.


cakılı, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'a', 'k', 'ı', 'l', 'ı', şeklindedir.
cakılı kelimesinin tersten yazılışı ılıkac diziliminde gösterilir.