çakır pilav

çakır pilav

Pirinç, bulgur karışık pilâv.


çakır pilav için benzer kelimeler


çakır pilav, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, v harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'k', 'ı', 'r', ' ', 'p', 'i', 'l', 'a', 'v', şeklindedir.
çakır pilav kelimesinin tersten yazılışı valip rıkaç diziliminde gösterilir.