çakkal

çakkal

Sucu omuzluğu.


çakkal için benzer kelimeler


çakkal, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'k', 'k', 'a', 'l', şeklindedir.
çakkal kelimesinin tersten yazılışı lakkaç diziliminde gösterilir.