çalfatura

çalfatura

Sayım, hayvan sayımı.


çalfatura, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'l', 'f', 'a', 't', 'u', 'r', 'a', şeklindedir.
çalfatura kelimesinin tersten yazılışı arutaflaç diziliminde gösterilir.