çalıcı

çalıcı

Çalgıcı, saz çalan


Çalıcı

Sivas ili, Doğanşar ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


çalıcı için benzer kelimeler


çalıcı, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'l', 'ı', 'c', 'ı', şeklindedir.
çalıcı kelimesinin tersten yazılışı ıcılaç diziliminde gösterilir.