çalışan nüfus

çalışan nüfus

bk. işçi


çalışan nüfus için benzer kelimeler


çalışan nüfus, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'l', 'ı', 'ş', 'a', 'n', ' ', 'n', 'ü', 'f', 'u', 's', şeklindedir.
çalışan nüfus kelimesinin tersten yazılışı sufün naşılaç diziliminde gösterilir.