Camerascope

Camerascope İng. Camerascope

Sinema Cinemascope'un İngiliz işliklerinde uygulanan ve sıkıştırmaç temeline dayanan bir geniş görüntülük yöntemi.


Camerascope, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, C harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'C', 'a', 'm', 'e', 'r', 'a', 's', 'c', 'o', 'p', 'e', şeklindedir.
Camerascope kelimesinin tersten yazılışı epocsaremaC diziliminde gösterilir.