camsı cisim

camsı cisim Fr. humeur vitrée

(zooloji)


camsı cisim İng. corpus vitreum

anat. Lensin arkasındaki boşluğu dolduran, yapısında az miktarda kollajen iplikler, elektrolitler ve hiyalüronik asit bulunan ve humor vitreus adı verilen ışık kırıcı saydam jelatinsi sıvı, korpus vitreum.


camsı cisim İng. vitreous humor

Gözün retina ile çevirili olan boşluğunu dolduran pelte koyuluğundaki saydam ve renksiz sıvı.


camsı cisim için benzer kelimeler


camsı cisim, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'a', 'm', 's', 'ı', ' ', 'c', 'i', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
camsı cisim kelimesinin tersten yazılışı misic ısmac diziliminde gösterilir.