cangırdı, (cankırdı)

cangırdı, (cankırdı)

Şankırtı, şınkırtı.


cangırdı, (cankırdı) için benzer kelimeler


cangırdı, (cankırdı), 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'a', 'n', 'g', 'ı', 'r', 'd', 'ı', ',', ' ', '(', 'c', 'a', 'n', 'k', 'ı', 'r', 'd', 'ı', ')', şeklindedir.
cangırdı, (cankırdı) kelimesinin tersten yazılışı )ıdrıknac( ,ıdrıgnac diziliminde gösterilir.