canını cehenneme göndermek (veya yollamak)

canını cehenneme göndermek (veya yollamak)

argo öldürmek: “Elim değmişken, elmas kılıcımla canını cehenneme yollayayım.” -T. Oflazoğlu.


canını cehenneme göndermek (veya yollamak) için benzer kelimeler


canını cehenneme göndermek (veya yollamak), 42 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'a', 'n', 'ı', 'n', 'ı', ' ', 'c', 'e', 'h', 'e', 'n', 'n', 'e', 'm', 'e', ' ', 'g', 'ö', 'n', 'd', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'y', 'o', 'l', 'l', 'a', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
canını cehenneme göndermek (veya yollamak) kelimesinin tersten yazılışı )kamalloy ayev( kemrednög emennehec ınınac diziliminde gösterilir.