çap çap

çap çap

1. Ağzını şapırdatarak yemek yemeyi anlatır. 2. Yeni yürüyen çocukların yürüyüşü (hk.).


çap çap

Şapır şapır


çap çap için benzer kelimeler


çap çap, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'p', ' ', 'ç', 'a', 'p', şeklindedir.
çap çap kelimesinin tersten yazılışı paç paç diziliminde gösterilir.