çapa

çapa

a. 1. Tarlalarda toprağı işlemek için kullanılan ağaç veya demir saplı kazı aracı: “İleride iki büklüm eğilmiş, elindeki çapayla tarhlarda çalışan bahçıvan, otomobilin gelişini görünce ağır ağır doğruldu.” -H. E. Adıvar. 2. Çapalama işi.


çapa

Tavanlarda tuğlaların altına konulan, tarla, bahçe çevirmekte kullanılan, ince uzun yontulmuş ağaç.


çapa

1. Çengelli iğne. 2. Göğüse takılan süslü iğne.


çapa

1.bk. cablama. 2. Boyutları 8x16x400 olan kalas.


çapa

Ölçeğin sekizde biri.


çapa

Tüysüz: Çapa adam hayırsızdır.


çapa

Kesmez, kör keski.


çapa

İri dişli tarak.


çapa

Av köpeği.


çapa

bk. çengel


çapa İng. nominal anchor

İktisadi karar alma süreçlerinde referans olarak alınan kur, faiz ve enflasyon oranı gibi makro iktisadi büyüklükler.


çapa Fr. houe

(tarım)


çapa için benzer kelimeler


çapa, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'p', 'a', şeklindedir.
çapa kelimesinin tersten yazılışı apaç diziliminde gösterilir.