çapır

çapır

Taşlı, sarp yol.


çapır

Anadolu'nun kimi yörelerinde "oluklu taş" için kullanılan ad. bk. oluklu taş.


çapır için benzer kelimeler


çapır, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'p', 'ı', 'r', şeklindedir.
çapır kelimesinin tersten yazılışı rıpaç diziliminde gösterilir.