çapkı

çapkı

Bağdadî.


çapkı

Bir şeyi yağmalamak için yapılan akın.


çapkı

Çatıdaki dilmeler üzerine konulan ağaç parçalar.


çapkı, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'p', 'k', 'ı', şeklindedir.
çapkı kelimesinin tersten yazılışı ıkpaç diziliminde gösterilir.