çapraz reaksiyon

çapraz reaksiyon İng. spillover reaction

Hormonların kendilerine özgü almaçlara olduğu kadar yüksek derecede olmamakla birlikte, diğer hormonların almaçlarına de çekicilik göstermeleri ve onları agonize edebilmeleri.


çapraz reaksiyon için benzer kelimeler


çapraz reaksiyon, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'p', 'r', 'a', 'z', ' ', 'r', 'e', 'a', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', şeklindedir.
çapraz reaksiyon kelimesinin tersten yazılışı noyiskaer zarpaç diziliminde gösterilir.