çapraz talep esnekliği

çapraz talep esnekliği

bk. çapraz fiyat esnekliği


çapraz talep esnekliği için benzer kelimeler


çapraz talep esnekliği, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'p', 'r', 'a', 'z', ' ', 't', 'a', 'l', 'e', 'p', ' ', 'e', 's', 'n', 'e', 'k', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
çapraz talep esnekliği kelimesinin tersten yazılışı iğilkense pelat zarpaç diziliminde gösterilir.